Tiki Poto Kiboko ( Tiki )

DOB: 05/07/2003 | Sire: Nolen’s Freddy Gump | Dam: Abbiegoround

Tiki is a fun loving and a well marked white bull terrier.